Hyppää sisältöön

KyrkTAK 2020–2022 i ett nötskal

 • Närmare redogörelse i KyA:s cirkulär A4/2020
 • Avtalsperiod 1.4.2020–28.2.2022
 • Lönejusteringar
  • 1.8.2020
   • Det allmänna lönesystemet: allmän höjning av grundlönerna 1,5 % (erfarenhetstilläggen höjs inte)
   • Övriga lönesystem: allmän förhöjning 1,4 %
  • 1.5.2021
   • Det allmänna lönesystemet: allmän höjning av grundlönerna 1,9 % (erfarenhetstilläggen höjs inte)
   • Övriga lönesystem: allmän förhöjning 1,6 %
   • Möjlighet att rikta den allmänna förhöjningen i lönesystemet för högsta ledningen
 • Extratimmarna enligt konkurrenskraftsavtalet (24 timmar i året) slopas den 1.1.2021.
  • Full arbetstid för anställda med arbetstid fr.o.m. 1.1.2021:
   • allmän arbetstid 38 timmar 15 minuter per vecka, 7 timmar 39 minuter per dag
   • kontorsarbetstid 36 timmar 15 minuter per vecka, 7 timmar 15 minuter per dag
  • För anställda utan arbetstid slopas skyldigheten till 24 timmar merarbete per år och i modularbetstid 12 tilläggsmoduler per år
  • Försöket med allmän arbetstid blir bestående
 • Tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid och den nya arbetstidslagen
  • Arbetstidslagen gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare på samma sätt. Därför används uttrycket ”tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid”.
  • Ställningen för tjänsteinnehavare utan arbetstid är oförändrad.
  • Arbetsgivarna behöver inte ta initiativ till att bedöma tjänsteinnehavarnas ställning på grund av den nya arbetstidslagen.
  • Om en tjänsteinnehavare ber om en utredning av hur arbetstidsautonomin genomförs för honom eller henne, ska en sådan bedömning göras. Då finns det skäl att först vara i kontakt med Kyrkans arbetsmarknadsverks kansli.
  • Anställda utan arbetstid har fortfarande två lediga dagar i veckan och bestämmelser om hur dessa dagar kan flyttas.
  • Dessutom har man fr.o.m. 1.8.2020 avtalat om
   • En möjlighet till extra lediga dagar för arbete under söckenhelg enligt 171 §.
   • En kompensationsdag ges för lägerarbete om lägret varat minst 1 dygn och 12 timmar (tidigare 2 dygn och 12 timmar).
 • Andra viktiga ändringar i texten
  • Tillfällig vårdledighet gäller för barn med funktionsnedsättning oberoende av ålder (63 §).
  • Bestämmelserna i 92 § 2 mom. om uppkomsten av semesterrätt för tjänsteinnehavare/arbetstagare utan arbetstid har preciserats.
  • Avtalsbestämmelsen om de extra lediga dagar som semesterlagen förutsätter för dem som varit långvarigt sjuka har tagits in i 94 §.
  • Se KyA:s cirkulär A4/2020 om andra förändringar.
 • Dessutom har det gjorts flera tekniska ändringar i avtalstexterna som bland annat beror på den nya lagstiftningen och som inte inverkar på innehållet.