Hyppää sisältöön

Så gör du

  1. Har kyrkorådet fattat ett beslut om att ansöka om miljödiplom? Bra! Om inte, uppmana de förtroendevalda att göra det! 
  2. Läs handboken för miljödiplomet
  3. Minimikriterierna och poängen som krävs för diplomet samt tilläggsuppgifter förs in i inventeringsschemat. När inventeringsschemat är ifyllt utgör det en färdig rapport.
  4. Utifrån inventeringsrapporten gör församlingen upp ett miljöprogram. Miljöprogrammet är en plan för församlingens miljöarbete. 
  5. Kyrkorådet godkänner miljöprogrammet och ber domkapitlet om en extern granskning.
  6. Utvärderaren granskar församlingens verksamhet och begär ytterligare utredningar om det behövs. Utvärderaren gör upp en granskningsrapport. 
  7. Utvärderaren lämnar ett utlåtande till domkapitlet, som föreslår för Kyrkostyrelsen att församlingen beviljas miljödiplom.
  8. Kyrkostyrelsen fattar beslut om att bevilja miljödiplomet. Diplomet gäller för fem år i sänder.
  9. Församlingen bedriver miljöarbete enligt sitt eget miljöprogram.

I denna handbok avses med termen ”församling” en församling eller kyrklig samfällighet. Med termen ”kyrkoråd” avses såväl kyrkorådet som gemensamma kyrkorådet. För att en kyrklig samfällighet ska kunna ansöka om diplomet krävs att åtminstone hälften av församlingsråden har beslutat att församlingen ska delta.

Se även: Ledningens engagemang

Vill du ställa en fråga eller ge respons om webbplatsen?