Hyppää sisältöön

Församling i rörelse

Flera församlingar tillämpar modellen Församling i rörelse. Målet är att öka vardagsmotionen bland anställda och församlingsmedlemmar och stärka bilden av församlingen som en gemenskap som främjar fysisk aktivitet.

Kan möten ordnas som promenader i naturen? Kan klubbar, studiecirklar, träffar, utfärder och läger inkludera aktiviteter i naturen? Som en del av modellen Församling i rörelse har en del församlingar valt anställda och frivilliga till motionsombud som ska påminna församlingsmedlemmarna om den fysiska aktivitetens hälsoeffekter och roll i en ekologisk livsstil.

Åtgärd

Miljöaspekten har kopplats till verksamheten i Församling i rörelse.

Poäng: 1–2 poäng enligt hur mycket miljöaspekten har kopplats till församlingen i rörelse och huruvida församlingen har ett motionsombud.