Hyppää sisältöön

Uppföljning av miljöprogrammet

I miljöprogrammet ska det anges hur församlingen följer upp programmets utfall. Ett beprövat sätt är att behandla miljöfrågorna på personalens möten, samla in uppgifter och regelbundet informera om olika miljöevenemang och åtgärder. På det sättet finns uppgifterna tillgängliga och uppdaterade för rapporteringen.

Åtgärd

Måluppfyllelsen rapporteras en gång per år i samband med församlingens verksamhetsberättelse, i miljöarbetsgruppens verksamhetsberättelse eller på något annat sätt man kommit överens om. Första gången församlingen ansöker om diplomet räcker det med att man kommit överens om rapporteringssättet.

Poäng: Minimikriterium.