Hyppää sisältöön

Miljöfostran i människans olika utvecklingsfaser

I planen för miljöfostran anges miljöfrågornas och skapelsens plats i de olika faserna av församlingslivet och församlingsmedlemmarnas utveckling.

Miljöarbetet gör det möjligt för församlingsmedlemmarna att ta ansvar. En välkänd vuxenpedagogisk insikt är att det bästa sättet att påverka vuxnas attityder är att först aktivera dem själva.

Klimatförändringen har redan haft stora konsekvenser för levnadsförhållandena bland världens fattigaste. Det handlar om klimaträttvisa. De tidigt industrialiserade länderna har orsakat problemet och bär nu ett särskilt ansvar. Bekämpningen av klimatförändringen är ett exempel på förebyggande diakoni. Det är något som var och en kan göra genom att överväga sina vanor och sin livsstil, förändra och påverka företag och politiska beslutsfattare.

Församlingens missionsarbete och internationella diakoni är också verksamheter där man kan ta upp miljöfostran och i synnerhet internationellt ansvar. Missionsorganisationerna och Kyrkans Utlandshjälp erbjuder rikligt med material och aktuell information. Som konkret aktivitet kan man till exempel lyfta fram fadderverksamhet. Mer kunskap och mer utrymme för bearbetning av miljörelaterade känslor leder till konkret handling. Klimatångest och hopp är sådana känslor.

Småbarnspedagogiken

Miljöfrågor får stort utrymme i församlingens småbarnspedagogik. Ofta är skapelsen närvarande i olika aktiviteter under hela dagens lopp.

Församlingens småbarnspedagogik, till exempel dagklubbar och familjeklubbar, kan på många sätt ta upp olika aspekter av miljöfostran. Familje- och dagklubbarnas program kan innehålla utflykter till parker eller skogar i närheten. Barnens bearbetning av miljörelaterade känslor och upplevelser kan på ett naturligt sätt kopplas till aktiviteter i naturen.

I valet av hobbymaterial kan man satsa på användning av återvunnet material och naturmaterial.

Ett mål i planen för miljöfostran är att stödja miljöfostran i familjerna.

Skolelever

I arbetet med skolelever utgör till exempel klubbar, utfärder och läger en bra grund för att ta upp olika aspekter av miljöfostran.

Det rekommenderas att församlingens miljöfostran kopplas till skolans miljöfostran. Det är viktigt att de som arbetar med miljöfostran ger eleverna utrymme och tid att bearbeta sina känslor samt korrekt information och framför allt hopp när det gäller klimatet.

Unga

Forskning visar att unga är intresserade av miljö- och klimatfrågor. Det lönar sig att betona klimathoppet och bearbetningen av miljörelaterade känslor och upplevelser hellre än att enbart informera om fakta. Det är bra att inte bara diskutera vårt gemensamma ansvar, utan även ta upp individens ansvar för att värna om skapelsen. Det är såväl samhällets som individens uppgift att ta hand om skapelsen.

Arbetet med unga är i bästa fall en självklar del av församlingens miljöfostran. Läger, utfärder och olika projekt kan planeras tillsammans med de unga på ett meningsfullt sätt med hänsyn till miljöaspekterna. Genom att delta i nationella eller internationella temadagar för miljöskydd och en hållbar livsstil stärker man uppfattningen att miljörelaterade teman är viktiga.  Det lönar sig att utnyttja lokala miljöaktörer i planeringen av olika projekt.

Det nationella Changemaker-nätverket, med koppling till Kyrkans Utlandshjälp, är ett forum för unga och unga vuxna som arbetar aktivt för global rättvisa och med miljöfostran.

Vuxna

Diskussionskvällar, svamp- och bärplockning, information om lokala, nationella och internationella miljöorganisationer, delning av komposteringstips eller till exempel gemensamma talkodagar är några exempel på miljöfostran bland vuxna församlingsmedlemmar. Förutom konkreta åtgärder gäller det att överväga hur de vuxna kan möjliggöra miljöfostran.

Församlingens missionsarbete är också en verksamhet där man kan ta upp miljöfostran och i synnerhet internationellt ansvar. Missionsorganisationerna och Kyrkans Utlandshjälp erbjuder rikligt med material och aktuell information. Som ett konkret sätt att handla kan man till exempel lyfta fram fadderverksamhet. Mer kunskap och mer utrymme för att bearbeta miljörelaterade känslor leder i bästa fall till konkret handling.

Åtgärd

Församlingen har planerat det konkreta genomförandet av miljöfostran för minst tre olika åldersfaser under den kommande verksamhetsperioden.

Poäng: Antalet utvecklingsfaser ska vara minst tre, som då ger totalt 3 poäng. Varje extra fas ger en poäng. Högst 6 poäng.

Mer information

Läs mer om Finska Missionssällskapets miljöarbete.Öppna länk i ny flik

Kyrkans Utlandshjälps webbplats.Öppna länk i ny flik