Hyppää sisältöön

Ansvarsfullt producerad fisk

När odlad fisk används gäller det att tänka på miljökonsekvenserna. Fiskbestånden ska vara livskraftiga och fisket eller odlingen får inte orsaka betydande miljöskador.

Metoder: 

  • Köpa MSC- och ASC-märkt fisk.  
  • Använda produkter som förädlats av insjöfisk och mindre populära fiskarter från livskraftiga bestånd. 
  • Ordna undervisning i fiskekunskap nära vattnet på olika läger för att öka församlingsmedlemmarnas kunskap och medvetenhet. 
  • Använda inhemskt lokalt fångad fisk (enligt rekommendationerna i WWF:s fiskguide). 

Åtgärd

Församlingen tar hänsyn till de ansvarsfulla aspekterna vid inköp av fisk. 

Poäng:

  • Församlingen iakttar rekommendationerna i WWF:s fiskguide, 3 poäng.
  • Församlingen köper endast MSC- och ASC-märkt fisk, 1 poäng.
  • Församlingens evenemang omfattar fiske- och fiskhanteringshandledning, 1 poäng.
  • Totalt högst 5 poäng.

Mer information

WWF:s fiskguideÖppna länk i ny flik