Hyppää sisältöön

Cirkulär ekonomi vid nybyggen och renoveringar

För att bekämpa klimatförändringen gäller det att inte enbart vid nybyggen utan även vid renoveringar försöka minska byggnadens energiförbrukning eftersom största delen av församlingarnas byggprojekt är renoveringsprojekt. Det väsentliga är att byggnaderna underhålls så att de håller längre.

Cirkulär ekonomi i byggbranschen innebär att material och råvaror cirkulerar, förnybara naturresurser används hållbart och icke-förnybara återanvänds. Även produktionsprocessens sidoströmmar utnyttjas som råvaror i andra processer. 

När byggnader rivs ska man se till att materialet sorteras och återanvänds effektivt. 

Åtgärd

Församlingen tillämpar cirkulär ekonomi i sitt byggande.

Poäng: 1–2 poäng/cirkulärekonomisk åtgärd, högst 6 poäng.

Mer information

Miljöministeriets databank över gamla byggnadsmaterialÖppna länk i ny flik

Handledning för grönt offentligt byggandeÖppna länk i ny flik

Cirkulär ekonomi i offentliga rivningsprojektÖppna länk i ny flik