Hyppää sisältöön

Minskning av avfallsmängden och återvinning

Mängden avfall som uppstår följs upp och minskas om möjligt. Återvinningen effektiviseras och även avfallsfraktioner som enligt avfallshanteringsföreskrifterna inte behöver samlas in per fastighet samlas in, till exempel

  • plastförpackningar, bioavfall, kartong, glas och metall som på grund av mängden inte behöver insamlas separat i fastigheten
  • el- och elektronikavfall, kläder o.d. förs till uppsamlingsplatser.

Åtgärd

  • Mängden avfall följs upp och minskas om möjligt. 
  • Avfallsfraktioner som inte enligt avfallshanteringsföreskrifterna behöver samlas in i fastigheten sorteras och återvinns. 

Poäng:

  • Fortlöpande uppföljning av avfallsmängden 2 poäng.
  • Minskning av mängden avfall 1–3 poäng.
  • 1 poäng/frivilligt insamlad avfallsfraktion, högst 3 poäng. 
  • Totalt högst 8 poäng.