Hyppää sisältöön

Ansvarsfull upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Statsrådet förutsätter att man vid offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster strävar efter hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet. Detta kan uppnås genom att vid upphandlingen kräva att det används sådana livsmedel och måltidstjänster som har producerats med odlings- och produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön och främjar djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten.

Motiva har utarbetat en guide för ansvarsfull livsmedelsupphandling med kriterier som omfattar djurens välbefinnande och hälsa, livsmedelssäkerhet, miljökonsekvenser och socialt ansvar. Med hjälp av guiden kan offentliga upphandlande enheter ställa upp ansvarskriterier för livsmedel enligt sina egna mål.

Åtgärd

Församlingen upphandlar livsmedel och måltidstjänster på ett ansvarsfullt sätt. 

Poäng: 1 poäng/ansvarsfull upphandling, högst 5 poäng. 

Mer information

Guide till ansvarsfull livsmedelsupphandlingÖppna länk i ny flik – rekommendationer blir till krav och jämförelsegrunder (på finska, Guide till ansvarsfull livsmedelsupphandling – Rekommendationer blir till krav och jämförelsegrunder 2.0 publiceras på svenska i början av år 2021.)

Exempelkriterier för upphandling av storköksutrustningÖppna länk i ny flik (på finska)

Statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster Öppna länk i ny flik