Hyppää sisältöön

System för fastighetsskötsel

En god fastighetsskötsel håller de byggnadstekniska systemen funktionsdugliga. På det sättet uppnås den eftersträvade kvalitetsnivån för inomhusluft och systemets livscykelkostnader hålls under kontroll. Med en föregripande service undviks driftstörningar och dyra reparationer.

Åtgärd

Skaffa ett styrsystem för fastighetsskötseln där alla skötselåtgärder registreras. 

Poäng: Ett fungerande system för fastighetsskötsel ger 5 poäng.