Hyppää sisältöön

Inventering av naturvärden på begravningsplatser, gårdsplaner och parkområden

Många olika växt- och djurarter lever i begravningsplatsmiljöer. Ofta är begravningsplatserna belägna på sandig mark så att miljön i synnerhet på gamla begravningsplatser präglas av ängar, solexponerade sluttningar och andra habitat som ger upphov till särskilda artbestånd av både växter och djur.

I gamla prästgårdars, lägergårdars och andra församlingsbyggnaders omgivning och trädgårdar finns ofta traditionella nytto- och prydnadsväxter som är kulturhistoriskt värdefulla. De blir sällsyntare eller försvinner helt om församlingen drar ned på trädgårdsskötseln. Kvar finns ändå många intressanta växtarter, av vilka en del också har spritt sig till den omgivande naturen.

Åtgärd

Växt- och djurarterna har inventerats.

Poäng:

  • Inventering av växt- och djurarter 2 poäng.
  • Odling av kultur- och traditionsväxter 1 poäng.
  • Odling av insekts- och fjärilsväxter 1 poäng.
  • Frivilliga naturskyddsobjekt 1 poäng.
  • Regelbundet skötta fågelholkar och fladdermusholkar 1 poäng.
  • Insektshotell och död ved 1 poäng.
  • Totalt högst 5 poäng.

Mer information

Examensarbete om träd på begravningsplatserÖppna länk i ny flik (på finska)

Växter som lockar pollinerareÖppna länk i ny flik (på finska)