Hyppää sisältöön

Energiansvarig

I församlingen utses en energiansvarig med uppgiften att

  • samordna uppföljningen av energiförbrukningen 
  • samordna åtgärderna för att minska energiförbrukningen 
  • samordna energisparutbildningen för de anställda
  • årligen anmäla församlingens deltagande i energisparveckan. 

Åtgärd

Utse en av församlingens fastighetsansvariga till energiansvarig. 

Poäng: Minimikriterium.