Hyppää sisältöön

Andakts- och gudstjänstlivet

I en församling som har kyrkans miljödiplom är miljöteman en naturlig del av gudstjänst- och andaktslivet.

Särskilda andakter och gudstjänster med miljötema är till exempel skogskyrkor och andakter vid sjöar eller i naturskyddsområden. Ortens naturobjekt, församlingarnas lägergårdar, stads- och begravningsplatsparker samt skogsbegravningsplatser och lundar är naturliga platser för andakter och gudstjänster med miljötema.

Skapelsens olika aspekter är en bra utgångspunkt för olika retreater och pilgrimsvandringar. Det faller sig naturligt att kombinera dem med besök till församlingens värdefulla naturobjekt. Frivilliga, till exempel lokala guider, och deras kunskaper kan anlitas som hjälp i planeringen och genomförandet.

I planeringen av andakts- och gudstjänstlivet under året är det ändamålsenligt att ta upp årsklockan för ekologiska evenemang och diskutera vilka nationella eller internationella miljöanknutna temadagar eller ekologiska evenemang församlingen ska delta i.

Åtgärd

Miljöteman ingår i församlingens gudstjänst- och andaktsliv.

Poäng: Gudstjänster, retreater och pilgrimsvandringar med miljötema och annan jämförbar andaktsverksamhet ger vardera 1 poäng. Högst 6 poäng.