Hyppää sisältöön

Grunder och mål för kyrkans miljödiplom

Underlaget för miljöarbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utgörs av kyrkans energi- och klimatstrategi En kolneutral kyrka 2030, kyrkans klimatprogram Tacksamhet, respekt, måttfullhet samt kyrkans miljösystem (kyrkans miljödiplom). Strategin En kolneutral kyrka 2030 rekommenderar att alla församlingar samt domkapitlen och Kyrkostyrelsen skaffar kyrkans miljödiplom senast 2025.