Hyppää sisältöön

Områden med lägre skötselnivå

En vårdad gräsmatta hör till den finländska begravningsplats- och grönområdestraditionen. Den kan man inte frångå, men i utkanterna av begravningsplatser och parker, ibland till och med i mitten, kan man låta vissa områden stå som orörda ängar och fält. Området som behöver klippas kan minskas genom att gräsmattor ersätts med mår, buskar, perenner eller ängar. Även inhemska och vilda växter minskar skötselbehovet.

Åtgärd

Områden med lägre skötselnivå inrättas och upprätthålls på begravningsplatserna.

Poäng: 1–2 poäng