Hyppää sisältöön

Kommunikation och årsklocka för miljöfostran

Kommunikationen om miljöfostran planeras som ett led i planen för miljöfostran.

I enlighet med strategin En kolneutral kyrka 2030 uppmuntrar och utmanar kyrkan i sin kommunikation och verksamhet sina medlemmar att engagera sig i klimatarbetet och arbeta för att nå målet om klimatneutralitet. Kyrkan kräver djärva klimatåtgärder av beslutsfattarna. Kyrkan främjar global klimaträttvisa.

Läs mer i avsnittet Kommunikation.

Årsklocka för ekologiska evenemang

Här är ett exempel på en årsklocka. Den innehåller ett antal klimat- och miljöevenemang som kyrkan och andra aktörer ordnar. Från den här mallen kan församlingen till sin egen årsklocka plocka in de evenemang som är meningsfulla i den lokala verksamheten.

Samarbete med andra aktörer kring miljöfostran ökar verksamhetens genomslag. Vi är inte ensamma. Vi arbetar lokalt, och tillsammans påverkar vi globalt. Glöm inte den lokala och globala ekumeniken. Partnerskap ger ofta mer synlighet och större genomslag än enbart information om den egna verksamheten.

Årsklocka med ekologiska evenemang för disponering av miljöfostran

Januari:

Februari:

Mars: 

Maj: 

Juni: 

Augusti: 

September: 

Oktober: 

November: 

Åtgärd

Församlingen tar fram en årsklocka för miljöfostran.

Poäng: För årsklockan 3 poäng, för informationen 3 poäng.