Hyppää sisältöön

Utnyttjande av ekosystemtjänster

Skogar och myrar producerar inte bara virke utan också bär och svamp, och bjuder också på rekreationsmöjligheter. De binder kol, upprätthåller den biologiska mångfalden och producerar rent vatten.

Skogarnas och myrarnas nyttigheter kallas också ekosystemtjänster. Flera av dem har ett marknadsvärde, men alla går inte att värdera i pengar. 

Församlingarnas skogar kan certifieras som områden för ekologisk insamling, och den ekologiska insamlingen kan då omfatta till exempel bär, granskott, björksav och odlade medicinska svampar såsom sprängticka och lackticka (tas upp i skogsplanen). 

Den lokala naturen har ofta ett stort rekreationsvärde. Stadsskogar är mycket viktiga på grund av sin lättillgänglighet. Grönområden kan användas i all verksamhet i församlingen. Att stärka förhållandet till naturen är en viktig del av miljöfostran. Vid utvecklingen av grönområdena beaktas tillgänglighetsaspekterna så att alla församlingsmedlemmar kan använda områdena likvärdigt.

Det finns många sätt att främja rekreationsanvändningen: 

  • Naturstigar med skyltning (till exempel fast, tillfällig eller virtuell).
  • Uppgifter för naturstigarnas besökare (virtuella eller på tavlor).
  • Spångar.
  • Fågeltorn. 
  • Lägerkyrkor. 
  • Geocachar. 
  • Platser för stillhet (till exempel bänk, kors, port som vägledning).
  • Tillgänglighetsanpassning.
  • Skogsvårdskampanjer, planteringstalko, utfärder, svamputflykter. 
  • Att värna om den biologiska mångfalden och rekreationsvärdet i stadsskogar och skogar nära tätorter.

Åtgärd

Församlingen möjliggör rekreationsanvändning av sina grönområden.

Poäng: Åtgärder som nämns i detta kapitel eller andra motsvarande åtgärder och information om dem ger 1–2 poäng enligt omfattning och effekt. Totalt högst 15 poäng.

Poäng för miljöfostran ges i ett särskilt avsnitt.

Mer information

Exempel på en plats för stillhet i Heinola församlingÖppna länk i ny flik (på finska)

Exempel på geocache i Heinola församlingÖppna länk i ny flik (på finska)

Luke, områden för ekologisk insamlingÖppna länk i ny flik