Hyppää sisältöön

Miljöfostran

Miljöfostran ska vara målinriktad och utmanande på ett meningsfullt sätt. Den omfattar alla människans utvecklingsfaser. Den viktigaste metoden för miljöfostran är aktivitetsbaserat lärande.

Miljöfostran är närvarande i all kyrkans och församlingarnas verksamhet. Ord och handlingar är miljöfostran. Skapelsen är närvarande i högmässans nattvardsbön och den tas upp i dagklubbar och konfirmandundervisning. Miljöfostran ger församlingsmedlemmarna möjlighet att handla för miljöns och den egna församlingens bästa.