Hyppää sisältöön

Artskyddsåtgärder

Enligt utvärderingen av statusen för utrotningshotade arter i Finland lever de flesta utrotningshotade arter i skogar och kulturlandskap. Församlingen kan skydda utrotningshotade och andra arter i sina naturområden.

Åtgärd

  • Inventera utrotningshotade växter och djur samt vidta åtgärder för att skydda dem. 
  • Inventera värdefulla habitat (till exempel solexponerade sluttningar, stränder) och skydda dem bland annat genom anläggning av våtmarker.
  • Bevara rovfågelsbon. 
  • Montera fågelholkar och insektshotell. 
  • Andra åtgärder som värnar om artrikedomen.

Poäng: För åtgärder som värnar om artrikedomen och information om åtgärderna 2 poäng/åtgärd/område. Högst 6 poäng.

Mer information

Utrotningshotade arterÖppna länk i ny flik

Hotbedömning av naturtyperÖppna länk i ny flik

Handlingsprogram för skydd av hotade arterÖppna länk i ny flik (på finska)