Hyppää sisältöön

Kompostering

Egen kompostering av bioavfall från kök, kantiner och pausrum innebär att inga transportkostnader uppstår för bioavfall.

Komposterande torrtoaletter är ett ekologiskt alternativ och uppfyller kraven i avloppsvattenförordningen. En komposterande toalett lämpar sig för småskalig användning på lägergårdar eller övernattningsstugor.

Åtgärd

Egen kompostering av bioavfall eller toalettavfall från fastigheten med lämpliga anvisningar.

Poäng: 1 poäng/ kompostbehållare eller komposterande toalett, högst 3 poäng.