Hyppää sisältöön

Bekämpning av främmande arter

Främmande arter är arter som spridits med människan från sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Vissa trivs särskilt bra och utgör ett betydande hot för ursprungsarter, ekosystem, odlingsväxter, skogsbruk och andra näringsgrenar. De kan också medföra betydande ekonomisk skada genom att de påverkar människors, djurs eller växters hälsa eller fastigheters värde. Främmande arter som helt klart orsakar skada kallas invasiva främmande arter och bekämpas i hela EU.

För att bekämpa främmande arter kan man ordna talko i samarbete med församlingsmedlemmarna och till exempel Finlands naturskyddsförbund, WWF, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet och andra intressentgrupper. Skogscentralen beviljar finansiering för bekämpning av främmande arter på skogsbruksmark.

Åtgärd

Församlingen identifierar, lokaliserar och eliminerar främmande arter.

Poäng: Talko för att eliminera främmande arter 1 poäng/evenemang, högst 3 poäng.

Mer information

Främmande arterÖppna länk i ny flik

Talko för att bekämpa invasiva främmande arterÖppna länk i ny flik (på finska)

Skogscentralens finansiering för bekämpning av främmande arterÖppna länk i ny flik