Hyppää sisältöön

Miljökonsekvenser av kremering av avlidna

Kremeringarnas andel av alla begravningar har ökat de senaste åren. För närvarande kremeras över 50 procent av de avlidna i Finland. Med tanke på markanvändningen är kremering miljövänligare än kistbegravning. De indirekta utsläppen vid begravningar är oftast större än de direkta utsläppen.

En del krematorier är utrustade med filtreringsanläggningar för rökgas. Det finns endast ett fåtal krematorier med värmeåtervinning.

Av miljö- och arbetarskyddsskäl har man avstått från konstfiberöverdrag, plast som inte förmultnar och PVC i kistor och urnor.

Kremering kan göras miljövänligare genom att 

  • kyrkorådet godkänner en rekommendation om ekologiska kistmaterial 
  • församlingen har en minneslund 
  • församlingen har en urna som lånas ut för spridning av aska  
  • värmen från kremeringsprocessen tas tillvara     
  • krematoriets rökgaser renas 
  • metall från krematoriet återvinns.

Åtgärd

Församlingen främjar kremeringens ekologiska aspekter. 

Poäng: 1–6 poäng enligt omfattning och effekt.     

Mer information

Examensarbete om system för tillvaratagande av värme i krematorierÖppna länk i ny flik

Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland, kvalitetsrekommendationer för kistor och urnorÖppna länk i ny flik (på finska)