Hyppää sisältöön

Läger, utfärder och evenemang

Utfärder, läger och klubbar samt temadagar och evenemang med miljötema ger positiva upplevelser. Det lönar sig att ordna dem i samarbete med andra församlingar och aktörer.

Det är bra att känna till reglerna för allemansrätten. Konfirmandundervisningen, ungdoms- och vuxenverksamheten och i vissa fall barnverksamheten är lämpliga tidpunkter att lära sig om allemansrätten. Rättigheterna har även i det här fallet en motvikt i form av skyldigheter. Det är bra att ta upp även skyldigheterna i anslutning till aktiviteter i naturen och den egna boendemiljön.

Åtgärd

Församlingen ordnar olika utfärder, läger, klubbar och evenemang.

Poäng: Klubbar, evenemang och temadagar med miljötema (återvinningsdag, miljöskyddskväll, tipsdelningskväll för komposterare, utställning eller motsvarande miljöevenemang, information om allemansrätten i olika livsskeden): 1–2 poäng/evenemang, högst 10 poäng. 

Mer information

Ett roligt, koncist och mångsidigt informationspaket om allemansrättenÖppna länk i ny flik finns som diskussionsunderlag på miljöministeriets webbplats.