Hyppää sisältöön

Inventeringsschema

Genom att fylla i inventeringsschemat får församlingen en färdig inventeringsrapport. Med hjälp av schemat kan församlingen också sammanställa ett miljöprogram för den nya diplomperioden.

Här kan du ladda ner inventeringsschemat. Schemat är en ifyllbar Word-blankett. Dokumentet är skyddat. Öppna filen i skrivbordsprogrammet Word för att fylla i schemat.

Det är ett stort schema som kräver sin tid att fylla i. Fler än en person kan fylla i uppgifterna. Det lönar sig att till exempel skapa en Teams-grupp eller annan lämplig samarbetskanal för dem som deltar i ansökningsprocessen för miljödiplomet.

Spara schemat i Teams eller dela det på annat lämpligt sätt med dem som fyller i schemat. Om det inte är möjligt att använda Teams kan schemat delas till exempel som OneDrive-fil så att var och en kan fylla i åtgärderna inom sin egen verksamhetssektor och alla som deltar i ansökningsprocessen kan se varandras svar.

När den som ansöker om diplomet är en kyrklig samfällighet med flera församlingar behöver inte alla församlingar fylla i alla punkter. Diskutera gärna vilka delar av schemat som fylls i på samfällighetsnivå och vilka delar alla ska fylla i. Samfällighetens miljöansvariga samordnar arbetet med att fylla i schemat.

Mer information om hur man fyller i schemat finns under rubriken Poängsättning.

Dokumentet har uppdaterats 29.7.2021.

  • I punkt 6.7 har ordet "alltid" lagts till i poängsättningsanvisningen för veganmat.
  • I punkt 6.10 har ordet "etiska" ändrats till formen "ansvarsfulla".