Hyppää sisältöön

Minskning av energiförbrukningen och energieffektivitet

I enlighet med strategin En kolneutral kyrka 2030 utreder församlingarna sina byggnaders energiförbrukning och för in den i Basissystemet före utgången av 2020. Byggnadernas energieffektivitet förbättras.

Energiförbrukningen i en fastighet kan göras effektivare bland annat med följande åtgärder:

  • Vid en energibesiktning går man igenom var energin förbrukas och hur energianvändningen kan effektiviseras.
  • Genom att följa upp förbrukningen tar man reda på förbrukningsnivån, upptäcker förändringar och kan utreda orsakerna till dem.
  • Genom injustering av radiatornätet ser man till att uppvärmningen fungerar som den ska. Injusteringen säkerställer att alla rum har rätt temperatur.
  • Balansering av ventilationssystem och beaktande av energieffektiviteten. Balansering av ventilationssystemet förbättrar också inomhusluften.
  • Handledning till dem som använder fastigheten uppmuntrar och motiverar dem att undvika onödig energiförbrukning och bidra till en effektivare energiförbrukning. 

Minimimålet borde vara att mäta årsförbrukningen i varje byggnad och följa upp hur den förändras antingen i Basissystemet eller med hjälp av en servicebok.

Åtgärd

Byggnadernas energiförbrukning utreds och energieffektiviteten förbättras.

Poäng:

  • Ett uppföljningssystem tas fram för belysning, vatten, värme och fastighetens elförbrukning, 2–5 poäng.
  • Energibesiktning eller motsvarande åtgärd, 2–10 poäng.
  • Övriga åtgärder, högst 10 poäng.
  • Totalt högst 25 poäng.

Mer information

Förbättring av energieffektiviteten vid reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnaderÖppna länk i ny flik (på finska)

EnergieffektivitetsavtalenÖppna länk i ny flik

Fastigheters energiförbrukningÖppna länk i ny flik

Energispar- och ESCO-tjänsterÖppna länk i ny flik (på finska)

Miljökriterier för belysningÖppna länk i ny flik (på finska)