Hyppää sisältöön

Poäng och schema

Resultatet av miljöinventeringen förs in i inventeringsschemat.

Miljöaspekterna förs in i inventeringsschemat och poängsätts enligt församlingens syn med särskild vikt på åtgärdens betydelse för miljön. Utöver poängtalet skriver man i schemat också in en kort motivering till poängen. Under den externa granskningen går stiftets utsända utvärderare igenom poängen och ger sin egen poängsättning, som sedan används när diplomet ska beviljas.

På många punkter måste man uppskatta poängen utifrån erfarenhet. I handboken ges exempel på poängsättning. Vid granskningen kan man använda några tumregler:

  • Ju större miljöfråga desto högre poäng.  
  • Ju mer arbete desto högre poäng.  
  • Ju fler människor frågan berör desto fler poäng.

När diplomet förnyas kvarstår en del av poängen om miljöåtgärden fortfarande är aktuell. Tidigare åtgärder ger poäng om det krävs åtgärder för att upprätthålla dem. En del poäng beviljas endast en gång och måste förtjänas på nytt, till exempel för miljöevenemang och kampanjer.

Observera att miljökommunikationen är en gemensam uppgift och en del av miljöarbetet. Därför ger kommunikationen poäng i flera avsnitt.

Åtgärd

Poängsättning av åtgärder enligt deras effekt: Ju större miljöfrågan är och/eller ju fler personer den gäller, desto fler poäng beviljas.

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

Inventeringsschemat finns här.