Hyppää sisältöön

Skogsutbildning

Skogarna har en viktig roll som kolsänkor och kollager i kampen mot klimatförändringen och för att bevara den biologiska mångfalden. Ny skogsrelaterad forskning publiceras kontinuerligt. De anställda och förtroendevalda som ansvarar för skogarna ska få den utbildning som behövs för att de ska förstå vikten av skogsrelaterade beslut.

Åtgärd

Se till att de som ansvarar för skogarna får utbildning.
Ordna skogsrelaterad utbildning för anställda och/eller förtroendevalda.

Poäng: 1 poäng/utbildning, högst 5 poäng.