Hyppää sisältöön

Miljödiplomutbildning

I miljödiplomet förutsätts att de anställda känner till miljökonsekvenserna av sitt eget verksamhetsområde.

Personalutbildning och öppen kommunikation om miljödiplomet, dess mål och bakgrund är viktigt för att målen i miljöprogrammet ska kunna uppnås.

Det lönar sig att använda alla kanaler och medel som står till buds i utbildningen: utbildningsmöten, personalmöten, videoutbildningar, intranätinnehåll och så vidare. Församlingen kan också be domkapitlet om utbildningshjälp.

Det lönar sig att informera de anställda och erbjuda utbildning och material redan när församlingen förbereder ansökan om miljödiplomet. När miljödiplomet har beviljats bör miljöfrågorna också inkluderas i introduktionsmaterialet för nya anställda i församlingen.

Se även avsnittet Kommunikation.

Åtgärd

Församlingens anställda och förtroendevalda informeras om miljödiplomets innehåll och krav.

Poäng: Minimikriterium.