Hyppää sisältöön

Minska rese- och transportbehovet

Församlingen söker miljövänliga rese- och transportlösningar som

  • läger, kurser och seminarier i närområdet 
  • distansmöten, distansarbete och strömmade evenemang 
  • planering av körrutter, tidsplaner och transporter (logistik) för att minska mobilitetsbehovet, till exempel används samma buss för att transportera nya deltagare till ett läger och transportera bort de föregående
  • evenemang på gång- eller cykelavstånd
  • samåkning 
  • miljökriterier såsom utsläppsgränser för transporttjänster i församlingens upphandlingsregler 
  • färre flygresor och fartygsseminarier 
  • delade fordon.

Åtgärd

Församlingen vidtar åtgärder som minskar behovet av resor och transporter.

Poäng: 1 poäng/åtgärd eller evenemang, högst 5 poäng.

Mer information

Motivas exempel på miljökriterier för upphandling av transporttjänsterÖppna länk i ny flik (på finska)

Erfarenheter av tillämpning av miljökriterier vid upphandling av kollektivtrafik, persontransporter och fordonstjänsterÖppna länk i ny flik (på finska)