Hyppää sisältöön

Verksamhets- och ekonomiplan

Miljömålen får gärna vara en del av verksamhets- och ekonomiplanen.

När en församling för första gången ansöker om miljödiplomet är det bra att i verksamhets- och ekonomiplanen nämna miljöfrågorna som en prioritering i verksamheten. Anslagen för miljöarbetet kan ingå i uppgiftsområdenas normala verksamhet, som separat anslag eller rentav som ett eget uppgiftsområde.

I en församlings verksamhetsplan och i en kyrklig samfällighet gärna också i lokalförsamlingarnas verksamhetsplaner ska miljöarbetet och dess mål nämnas. Det väsentliga är att målen fastställs tillsammans med de personer som ansvarar för verksamheten.

Målen kan till exempel vara

  • beredning av miljöprogrammet, mellanutvärdering eller förnyande av miljödiplomet     
  • verksamhetsområdenas mål enligt miljöprogrammet.

På det sättet kan man verifiera att resurser avsatts för att driva miljöarbetet framåt. Miljöarbetet integreras i församlingens normala verksamhet, men kan skrivas in under en viss enhet som samordnar verksamheten.

Åtgärd

I en församlings verksamhets- och ekonomiplan och i en kyrklig samfällighet gärna också i lokalförsamlingarnas verksamhets- och ekonomiplaner ska miljöarbetet och dess mål nämnas. Alternativt kan man upprätta en årsplan för miljöarbetet.

Poäng: Minimikriterium.