Hyppää sisältöön

Möjlighet till avfallssortering

Sorteringsmöjligheter och sorteringsanvisningar bör finnas nära arbetsplatserna, till exempel i

  • städkärror 
  • klubblokaler 
  • lägergårdarnas inkvarteringslokaler 
  • lokaler som hyrs ut till utomstående. 

Se även avsnittet Kommunikation.

Åtgärd

Åtgärder som underlättar sortering.

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 2 poäng.