Hyppää sisältöön

Mer gång och cykling

Att promenera eller cykla är bra för både miljön och hälsan. Några åtgärder som främjar gång och cykling:

  • Församlingen kan skattefritt ersätta resor med cykel eller andra ickemotoriserade fordon till ett belopp som anges av skattemyndigheten. 
  • Församlingen kan skaffa delade cyklar för personalen eller understöda resor med stadscyklar. 
  • Personalrummen ska stödja gång och cykling: duschar, omklädnings- och torkrum. 
  • Cykelställningarna och cykeltaken ska vara rätt placerade, tillräckliga, säkra, låsbara, väderskyddade och ha möjlighet till laddning av elcyklar och så vidare även för församlingsmedlemmarna. 
  • Församlingen kan ta initiativ hos kommunen i frågor som gäller gång- och cykelvägarnas säkerhet och funktion.

Åtgärd

Församlingen främjar med sina åtgärder gång och cykling. 

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 5 poäng.