Hyppää sisältöön

Minska matsvinnet

Att slänga ätbar mat är en ekonomisk och ekologisk belastning.

Konsumenterna i Finland slänger årligen cirka 5 procent av de köpta livsmedlen. Miljökonsekvenserna av matsvinnet är ofta betydligt större än konsekvenserna av till exempel förpackningstillverkning, avfallshantering eller transporter. 

Det enklaste och förmånligaste sättet att minska klimatbelastningen från livsmedelssektorn är att minska matsvinnet. Utsläppen av växthusgaser från produktionskedjorna bakom mat som inte äts har uppstått i onödan.

Några sätt att minska församlingens matsvinn:

  • Köp bara det som behövs.
  • Planera menyerna omsorgsfullt. 
  • Försök minska livsmedelssvinnet genom förhandsanmälningar där antalet barn och vuxna beaktas. 
  • Väg resterna, jämför med kundantalet: bioavfall/kund/dag. 
  • Donera mat som blivit över till mathjälp eller matsvinnsmåltider. 
  • Använd livsmedel som donerats av lokala företag (till exempel Gemensamt bord, utdelning av överskottsmat).
  • Kampanjer kring matsvinn, matsvinnsvecka, information till kunder och personal. 
  • Respekt för mat (hör till miljöfostran).

Ett mål i kyrkans energi- och klimatstrategi är att minska matsvinnet i kyrkans verksamhet.

Åtgärd

Församlingen vidtar åtgärder för att minska matsvinnet. 

Poäng: Minimikriterium.

Mer information