Hyppää sisältöön

Kökens miljökommunikation

Finländarnas koldioxidavtryck består till 20 procent av mat. Livsmedlens klimatkonsekvenser uppstår under hela livscykeln: primärproduktionen på lantgården, livsmedelsindustrin, handeln, restaurangerna, transporterna, inköpsresorna, tillredningen och förvaringen samt matsvinnet. Vi kan påverka klimatutsläppen från maten genom våra konsumtionsval: hurdan mat vi äter och hur mycket vi köper. Det räcker med små steg för att utvecklas till en klimatmedveten konsument.

Församlingen kan informera om livsmedlens klimatkonsekvenser på många olika sätt:

  • Informera matgästerna om matens ursprung (närproducerat, ekologiskt, inhemskt) till exempel med affischer och skyltning på borden.
  • Ge matgästerna tydliga och visuella anvisningar om avfallssortering.
  • Instruera cateringtjänster och andra som använder köken om till exempel avfallssortering.
  • Uppmana matgästerna att respektera maten och inte lämna rester. 
  • Utnyttja kampanjer och temadagar som Ekofastan, Köttfri oktober och Meatless Monday. 
  • Informera om den kristna traditionen att undvika kött under fastetiden och på fredagar.

Se även avsnittet Kommunikation.

Åtgärd

Informera om åtgärder för att minska matens klimatpåverkan. 

Poäng: 1 poäng/informationssätt, högst 2 poäng.