Hyppää sisältöön

Miljöaspekter i samband med gravskötsel och åminnelse av avlidna

Att sköta gravar och minnas de avlidna är förknippat med många miljöaspekter som begravningsplatsens besökare gärna kan informeras om. På begravningsplatsen kan man inrätta en minnesplats för dem som är begravda på annan ort, för att de anhöriga ska kunna minnas dem där utan att behöva köra långa avstånd.

Miljöregler för skötsel av gravplatser:

  • Vi prioriterar perenner framför sommarblommor. 
  • Vi planterar inga växter som sprider sig och orsakar skada. 
  • Vi undviker konstgjorda blommor. 
  • Vi undviker storskalig användning av höstljung.
  • Vi prioriterar gravlyktor. 
  • Vi plockar undan lyktorna över sommaren. 
  • Vi använder inga glasburkar som blomvaser. 
  • Vi sorterar vårt avfall.

Åtgärd

Informera om ekologiska alternativ och tillämpa dem i församlingens egen verksamhet.

Poäng: 1 poäng/åtgärd, högst 3 poäng.