Hyppää sisältöön

Handbok för kyrkans miljödiplom

Miljöhandboken förklarar heltäckande olika aspekter av församlingens vardag och helger ur ett miljöperspektiv. Med hjälp av handboken kan församlingen göra upp ett miljöprogram som stöd för planeringen av församlingens miljöarbete. Den här handboken innehåller kriterierna för kyrkans miljödiplom.

Ärkebiskop Tapio Luoma.

Ärkebiskop Tapio Luomas hälsning

Livet på vår planet utgör en rik och ömtålig helhet där allt hänger ihop. Under årtusendenas lopp har vi utvecklat allt djupare kunskaper om naturen, som människan är en del av och beroende av på samma sätt som alla andra organismer. Vetenskapen har gjort det möjligt att upptäcka orsakssamband i naturen, och teknologin har gjort det möjligt att utnyttja dem.

Men det finns en gräns för hur mycket vi kan utnyttja naturen, och frågan om planetens tillstånd blir allt mer brännande. Vi har insett vilken avgörande roll människan spelar för planetens framtid och hur människans val påverkar naturens ömtåliga jämvikt. Frågan ur den kristna trons perspektiv är om vi förstår att Gud gett människan uppgiften att både bruka och värna.

En församling som förbereder sig för att ansöka om kyrkans miljödiplom och agerar enligt det genomgår en krävande men också givande process som ger möjlighet att kartlägga församlingens miljöpåverkan och förhållande till skapelsen. Samtidigt uppmuntrar processen ett verksamhetssätt som är ansvarsfullt och konstruktivt för miljön. Allt bottnar i respekt för Gud och Guds skapelseverk.

Jag önskar alla som använder handboken entusiasm och välsignelse i arbetet för kyrkans och vår gemensamma planets bästa.

Tapio Luoma
Ärkebiskop