Hyppää sisältöön

Gudstjänstlivet

I miljöfostran är definitionen av gudstjänstlivet bred. Den omfattar all verksamhet från familjeklubbarnas andakter till gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

När en församling ansöker om miljödiplomet förutsätts att miljöfrågorna är en del av församlingens årliga gudstjänstplanering och gudstjänstliv. Församlingen firar skapelsens söndag. Andakts- och gudstjänstlivet och poängsättningen behandlas närmare i avsnittet Andakts- och gudstjänstliv.

Åtgärd

Församlingen firar skapelsens söndag. Miljöfostrans teman tas upp i gudstjänstlivet. 

Poäng: Minimikriterium.