Hyppää sisältöön

Miljökonsekvenser av maskiner

Arbetsmaskinernas avgasutsläpp och bullernivå kontrolleras allt striktare i lag. Utsläpp från arbetsmaskiner (traktorer, gräsklippare, röjsågar, motorsågar) kan minskas bland annat genom

  • rena bränslen och smörjmedel (bränslen för små maskiner, biobaserade, inget kolväte) 
  • katalysatorer och andra avgasfilter 
  • mekaniska maskiner 
  • batteridrivna maskiner 
  • eldrivna maskiner (observera elproduktionssättet: grön el) 
  • biologiskt nedbrytbar trimmertråd (ger inte upphov till mikroplast) 
  • EU-typgodkända maskiner.

Åtgärd

Församlingen upphandlar utsläppssnåla arbetsmaskiner. 1–2 poäng. 

Poäng: 1 poäng/åtgärd eller arbetsmaskin, högst 3 poäng. 

Mer information

Miljökriterier och miljölagstiftning för arbetsmaskinerÖppna länk i ny flik (på finska)