Hyppää sisältöön

Konfirmandundervisning och hjälpledarverksamhet

Unga är intresserade av miljöfrågor. En Grön skriba stärker relationen till naturen och ökar klimathoppet.

Konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten hör till ungdomskulturen. Miljö- och klimatfrågor är viktiga för de unga. De är också beredda att handla. Miljöns tillstånd väcker i många unga människor en djup oro och rädsla som med fog brukar kallas klimatångest.

Konfirmandundervisningen är ett tillfälle att reflektera över och finna sin plats och uppgift som kristen i skapelsen. Ett av konfirmandundervisningens mål lyder:  ”De unga bär ansvar för sig själva, andra människor och skapelsen.” Detta mål anknyter också till huvudmålet för Grön skriba: ”Stärka den kristna miljöfostran, ekoteologin och en hållbar livsstil i konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten.” Ett av målen i strategin En kolneutral kyrka 2030 gäller konfirmandundervisningen: ”De som deltagit i konfirmandundervisningen vet sitt miljöansvar. Konfirmandundervisningen genomförs miljövänligt (kriterierna för Grön skriba).”

Den centrala idén med en Grön skriba är att bygga upp miljöfostran kring naturupplevelser, miljörelaterade känslor, miljöpåverkan och miljökunskap, skapelsens helighet och hållbara val. Dessa mål ingår i både konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten som helhet.  I stället för faktakunskap betonas bearbetningen av miljörelaterade känslor och upplevelser och en hoppfull framtidssyn i klimatfrågor. Såväl det gemensamma ansvaret som individens ansvar diskuteras. Det är såväl de kristna samfundens som individernas uppgift att värna om skapelsen.

I en församling som beviljats kyrkans miljödiplom är konfirmandundervisning enligt modellen Grön skriba en viktig del av församlingens miljöfostran. Närmare information och material om Grön skribaÖppna länk i ny flik och hur modellen tillämpas finns på webbplatsen evl.fi/plus.

Åtgärd

Församlingen ordnar konfirmandundervisning och hjälpledarverksamhet enligt modellen Grön skriba.

Poäng: 1–10 poäng enligt hur stor del av församlingens konfirmandundervisning och hjälpledarverksamhet som genomförs enligt modellen Grön skriba.