Hyppää sisältöön

Trafik

Trafiken är en stor källa till utsläpp av växthusgaser och har därmed en betydande inverkan på klimatförändringen. Till församlingens arbete hör att mötas och att träffa människor. Delvis kan de här uppgifterna skötas på distans.

Det viktigaste sättet att minska koldioxidutsläppen är helt enkelt att förbruka mindre bränsle. För att förebygga trafikens negativa miljökonsekvenser bör man så långt det är möjligt undvika all onödig bilkörning och onödiga resor. 

Det går att minska resandet genom att ordna möten och utbildningar på distans och lokalt. Det digitala språnget under coronakrisen har gett oss de färdigheter och verktyg som behövs. Resor ska övervägas på samma sätt som upphandlingar. En ogjord resa är det mest ekologiska alternativet, men fysiska möten behövs också. 

En övergång till biogas-, etanol- eller eldrivna bilar minskar märkbart trafikutsläppen. Det gör även samåkning och grupptransporter till exempel till klubbar och läger. I sina upphandlingar kan församlingarna inom lagens ramar sträva efter att prioritera lokala aktörer så att varutransportutsläppen minskar. 

Innehåll

Minimikriterier

Resereglemente

Poäng

Minska rese- och transportbehovet 5 poäng

Mer gång och cykling 5 poäng

Använda kollektivtrafik 5 poäng

Utsläppssnåla fordon med alternativa bränslen 5 poäng

Kampanjer för hållbara arbetsresor 2 poäng

Ekonomisk körstil 2 poäng

Övriga åtgärder 10 poäng

Totalt 34 poäng