Hyppää sisältöön

Plan för miljöfostran

En plan för miljöfostran som församlingen utarbetat är ett av minimikraven för miljödiplomet.

Planen för miljöfostran kan vara ett separat dokument eller en del av församlingens miljöprogram. I kyrkliga samfälligheter ska minst hälften av samfällighetens församlingar ha en sådan plan.

Varje anställd, förtroendevald och församlingsmedlem deltar i miljöfostran på sitt sätt. Särskilt i början av planeringsprocessen rekommenderas det att församlingen gemensamt fastställer utgångspunkterna för planen för miljöfostran. Målet för samarbetet är att möjliggöra genuint deltagande och engagemang i projektet så att arbetet med planen för miljöfostran blir en gemensam fråga för alla i församlingen. Detta är ett bra tillfälle att utnyttja församlingsmedlemmarnas sakkunskap i processen. Natur- och miljörelaterade organisationer och yrkesgrupper på orten kan också gärna bjudas in som samarbetspartner.

Församlingarnas arbete med miljöfostran bygger på planen för miljöfostran, som till exempel kan läggas upp enligt rubrikerna i avsnittet om miljöfostran. I planen beskrivs uppföljningen av målen.

Åtgärd

Församlingen utarbetar en plan för miljöfostran. I en kyrklig samfällighet ska minst hälften av församlingarna ha en sådan.

Poäng: Minimikriterium.