Hyppää sisältöön

Upphandlingsanvisningar och upphandlingsutbildning

Vid upphandling fattar man beslut som har stor inverkan på miljön.

När den upphandlande enheten jämför anbud får den enligt upphandlingslagen utöver priset även använda sociala, ekologiska och ekonomiska ansvarsrelaterade jämförelsegrunder, som ska beaktas i församlingens upphandlingsanvisningar. De anställda som sköter upphandlingar ska utbildas i upphandlingarnas miljöaspekter.

Sociala ansvarsfaktorer är till exempel stöd till organisationens lokalsamhälle, arbetsförhållandena, arbetshälsan och säkerheten, tillgängligheten, utbildning av personalen och antikorruptionsaktiviteter.

Ekologiska ansvarsfaktorer är till exempel energieffektivitet, vattenförbrukning och utsläpp i vattendrag, utsläpp i luften, avfallshantering, materialanvändning vid förpackning av produkter, längre användningstid för produkten samt återanvändning av material.

Ekonomiska ansvarsfaktorer är till exempel åtgärder för att främja rättvis konkurrens, respekt för immateriella rättigheter, tryggande av produktsäkerheten för slutanvändarna, korrekt produktinformation och skydd av kundernas uppgifter.

Kulturell hållbarhet innefattar bland annat hela den kristna traditionen, byggnaderna och kulturmiljöerna.

Den som upphandlar kan också ställa villkor som gäller till exempel miljö och sociala aspekter såsom sysselsättning. Villkoren ska anges i upphandlingsannonsen eller i anbudsförfrågan.

Enligt strategin En kolneutral kyrka 2030 gör kyrkan hållbara anskaffningar bland annat genom att delta i klimatvänlig gemensam upphandling. Församlingarna kan med fördel samarbeta med andra församlingar, kommuner, städer, organisationer och andra intressentgrupper för att nå klimatmålen. Kyrkan ska främja global klimaträttvisa. Detta kan göras till exempel genom att välja Rättvis handel och andra ansvarscertifierade produkter.

Effektivast kan man minska skadorna på miljön genom att minska anskaffningarna. Därför bör de som ansvarar för upphandlingen alltid utreda alternativa sätt att fylla behoven: samanvända produkter, låna, hyra, reparera och iståndsätta, välja produkter med hög kvalitet och lång livstid och ersätta produkter med service.

Åtgärd

Församlingen uppdaterar/utarbetar upphandlingsanvisningar som beaktar ansvarsfaktorer samt utbildar de anställda i tillämpningen av miljökriterier vid upphandling.

Poäng: 5 poäng.

Mer information

Lag om offentlig upphandling och koncessionÖppna länk i ny flik, särskilt 2 §, 72 §, 90 §, 93 §, 98 §

Motiva: Hållbar offentlig upphandling.Öppna länk i ny flik

Statsrådet: Handledning till socialt ansvarsfull upphandling.Öppna länk i ny flik