Hyppää sisältöön

Återanvändning av gravstenar

Gravstenarna är ofta tillverkade av finländskt, omsorgsfullt utvalt och högklassigt stenmaterial. Gravstenar och gravvårdar tillhör de anhöriga. Sex månader efter att gravens besittningstid löpt ut övertar församlingen gravvårdarna om de anhöriga inte tar bort dem.

Det finns många sätt att återvända stenmaterial. Stenarna kan användas i församlingens grönbyggande om de identifierande markörerna avlägsnas och stenarna anpassas för ändamålet. Stenarna kan användas för att bygga minnesplatser, murar, kolumbarier och annat. Stora släktgravar kan återanvändas som små minneslundar. En gravsten eller en gravvård kan överlåtas som material till konstskolor eller läroinrättningar i stenbranschen.

Gravplatsen och gravstenen kan också överlåtas på nytt. Så gör man bland annat på museiområden och med kulturhistoriskt eller konstnärligt värdefulla stenar. Det mest ekologiska och förmånliga alternativet är att förse stenarna med plattor för de nya namnen. 

Åtgärd

Församlingen främjar återanvändning av gravstenar. 

Poäng: 1–3 poäng.