Hyppää sisältöön

Ansvarsperson och utbildning i avfallshantering

Församlingens ansvariga för avfallshanteringen samordnar församlingens avfallshantering och ser till att avfallsrummen och sorteringsmöjligheterna uppfyller kraven. I stora församlingar/ekonomiska församlingsenheter kan flera ansvariga utses. De ansvariga för avfallshanteringen ska utbildas. 

Avfallsutbildning möjliggörs eller ordnas för personalen (examina inom miljöområdet, föreläsningar, besök, kampanjer).

Åtgärd

  • Församlingens avfallshanteringsansvariga utses och utbildas. 
  • Avfallshanteringsutbildning ordnas.
  • Församlingen informerar om avfallshanteringsåtgärderna.
  • Externa aktörer åläggs att iaktta anvisningarna för avfallshanteringen.

Poäng: 1–2 poäng/åtgärd, högst 5 poäng.