Hyppää sisältöön

Begravningsplatser och grönområden

Kyrkans miljödiplom hjälper församlingarna att sköta och upprätthålla parkliknande begravningsplatser på ett miljövänligt sätt för att anhöriga och andra besökare även i framtiden ska kunna uppleva begravningsplatserna som rofyllda och trösterika miljöer.

Församlingarna är enligt begravningslagen och kyrkolagen skyldiga att hålla begravningsplatser och tillhandahålla gravplatser på dessa för begravning av avlidna. Begravningsplatserna är betydelsefulla på flera olika sätt. De är kulturmiljöer som berättar om ortens historiska personer och manar tillfälliga förbipasserande att stanna upp och reflektera över vårt lands historia vid hjältegravarna och de gemensamma minnesmärkena. När begravningsplatser sköts som parker utgör de ofta också en del av ortens gröna nätverk och fungerar som kolsänkor och lungor för tätorterna. Begravningsplatsernas många trädslag och övriga växtlighet ger fåglarna skydd och häckningsplatser. Blommande buskar och grupper av perenner lockar insekter och fjärilar.