Hyppää sisältöön

Förnyande av miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom gäller i fem kalenderår inklusive det år det beviljas.

När diplomet förnyas är det viktigt att beakta ändringar i lagstiftning och föreskrifter och i församlingens verksamhet. Kyrkans miljödiplom måste sökas på nytt när giltighetstiden går ut. Då ska församlingen göra en utredning över utfallet av det föregående miljöprogrammet.

Det är bäst att inleda processen i tid innan miljödiplomets giltighetstid löper ut och att beakta förnyandet i församlingens verksamhets- och ekonomiplan för det sista giltighetsåret. Den externa utvärderarens rapport om den föregående perioden och miljöprogrammet ska granskas i den externa granskningen. När miljödiplomet förnyas är det ändamålsenligt att undvika onödigt skrivarbete. Det räcker med att notera ändringarna under diplomperioden i inventeringen.

Åtgärd

Förberedelser inför förnyandet av diplomet. Utredning över utfallet av det föregående miljöprogrammet och plan över korrigerande åtgärder, ansvariga personer och tidsschema.

Poäng: Minimikriterium.