Hyppää sisältöön

Farligt avfall

Församlingen ska utse en person som är ansvarig/personer som är ansvariga för farligt avfall och kemikalier.

De som är ansvariga för farligt avfall och kemikalier ska vara insatta i avfallslagens bestämmelser:

  • Skyldighet att känna till avfallet och lämna information (12 §). 
  • Skyldighet att förpacka och märka farligt avfall (16 §). 
  • Förbud mot uppblandning av farligt avfall (17 §). 
  • Bokföringsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter (118 §). 
  • Transportdokument (121 §).

Åtgärd

  • Utse och utbilda ansvarig(a) för farligt avfall. 
  • Välja de ofarligaste kemikalierna. 
  • Se till att säkerhetsanvisningar och skadebekämpningsutrustning finns lätt till hands. 
  • Se till att farliga kemikalier förvaras och fortsatt hanteras på rätt sätt (inkl. bokföring).

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

www.vaarallinenjate.fi/svÖppna länk i ny flik

Avfallslagen i Finlex.Öppna länk i ny flik