Hyppää sisältöön

Närproducerad mat

Närproducerad mat och växande efterfrågan på sådan mat har många positiva effekter.

Med närproducerade livsmedel avses lokala livsmedel som främjar regionens lokala ekonomi, sysselsättning och matkultur, som produceras och förädlas av regionens råvaror och som marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Närproducerad mat skapar arbetstillfällen och skatteinkomster i regionen, ger konsumenterna fler alternativ och primärproduktionen livskraft, främjar en hållbar företagsverksamhet och gör maten spårbar. Närproducerad mat ger produkten ett ansikte. Genom att konsumera närproducerad mat kan man bidra till bevarandet av ursprungsraser och ursprungssorter och till den biologiska mångfalden, utveckla den finländska, regionalt rika matkulturen och reagera snabbt på konsumenternas ändrade behov.

Med kvalitets- och miljökriterier, marknadsdialog och betoning av de totalekonomiska fördelarna i stället för priset kan man öka andelen närproducerad mat i offentliga upphandlingar. Genom små upphandlingar kan man stödja lokala livsmedelsproducenter.

I anbudsförfrågan kan man till exempel kräva att anbudsgivaren i sina råvaruanskaffningar beaktar

  • färskhet och spårbarhet
  • salmonellafrihet
  • säsongsenlighet
  • ekologisk produktion
  • vegetarisk mat.

Andra upphandlingskriterier som kan tillämpas är 

  • produktspårningssystem
  • frihet från hormoner och läkemedelsrester.

När måltidstjänster upphandlas kan församlingen kräva att menyn ska innehålla

  • årstidsbaserade rätter
  • traditionella lokala rätter
  • säsongsrätter.

Att använda lokala råvaror är också bra för miljön. Till exempel kan ris bytas ut mot inhemsk potatis, quinoa eller korn och sojakross mot det inhemska växtproteinet härkis.

Åtgärd

Lista över närproducerade produkter som församlingen använder (minst 50 % av produkterna i kategorin är närproducerad mat). 

Poäng: Om minst 50 procent av produktkategorin upphandlas lokalt beviljas 1 poäng. Högst 5 poäng.

Mer information