Hyppää sisältöön

Skötselplan för begravningsplatserna

I den skötselplan som ska göras upp för en begravningsplats fastställs den grundskötsel av begravningsplatsen som är församlingens uppgift. I skötselplanen anges även årliga skötselåtgärder och underhållsarbeten som genomförs på längre sikt.

I skötselplanen för begravningsplatserna behandlas skötselns miljöaspekter. Som riktlinjer kan man använda till exempel avsnittet Begravningsplatser och grönområden, artiklarna: 

Åtgärd

Församlingen utarbetar eller uppdaterar en skötselplan för sina begravningsplatser. Skötselplanen ska beakta underhållets miljöaspekter.

Poäng: Minimikriterium.