Hyppää sisältöön

Avfallshantering och cirkulär ekonomi

Församlingarna bör övergå från en slit-och-släng-kultur och produktion av avfall till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi ligger tonvikten i konsumtionen på att använda tjänster, inte på att äga produkter. Underhåll och återanvändning av produkter är en viktig del av den cirkulära ekonomin. Materialen går inte till spillo i form av avfall utan tas tillvara och blir nya produkter. Måttfullhet är också en viktig del av den cirkulära ekonomin. På ett genomtänkt sätt och via sortering uppstår endast en liten mängd avfall.